Služba byla automaticky pozastavena.
Pozastavení z důvodu neuhrazení služeb na další období.

Uhrazením faktury dojde k opětovnému zprovoznění.